Dorpsplatform Buchten

Het dorpsplatform is er voor alle inwoners van Buchten en richt zich op het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in het dorp.

Welkom

Het platform bestaat momenteel uit een groep van 10 inwoners die drie keer per jaar bij elkaar komen.  Tijdens zo'n bijeenkomst worden zaken die in het dorp spelen besproken en zo mogelijk opgelost of verbeterd.  
In 2019 wordt er op 15 januari, 16 april en 22 oktober vergaderd. Ge├»nteresseerden kunnen een vergadering vrijblijvend bijwonen. 
Nieuwe leden, jong en oud, zijn natuurlijk ook van harte welkom! 

Zaken die zoal op de agenda staan: 

* Voorzieningen (jeu de boules baan, speeltuintjes)
* Leefbaarheid
      * Verkeerssituaties
       * Grensmaasproject
  * Buurtpreventie 

* Verbreding A2